Prázdny

INSTALACE PODLAHY

SAMOLEPICÍ SYSTÉM  Elastilon

Prázdny
Prázdný

 

Pro dřevěné podlahy s perem a drážkou doporučujeme jako jeden z nejvhodnějších a najjednoduhších způsobů pokládky systém ELASTILON, konkrétně verzi ELASTILON STRONG protože využívá výhody spoje pero-drážka, neomezuje velikost položené plochy a poskytuje vyšší akustický komfort s měkčím došlapem.
 

Výhody tohoto celosvětově patentovaného revolučního způsobu pokládky:

ideální řešení obvyklého problému roztažnosti a srážení dřevěné podlahy
 udržuje neustále pružné tahové napětí stahováním jednotlivých segmentů podlahy spolu, čímž omezuje vytváření mezer
 suchá instalace zamezuje deformaci (křivení) segmentů podlahy
 u novostaveb umožňuje pokládku již při obsahu vlhkosti betonové podlahy 3,9%
 netoxická instalace s minimem lepidla a bez hřebíků, podlaha se může ihned používat
 jednoduchá a vysoce produktivní instalace s úsporou času 50-70%
 snížení hlučnosti kroku o 10dB představuje komfort nejen pro uživatele, ale i pro sousedy ve vícepatrových budovách či apartmánech
 vyšší úroveň bydlení s přidanou hodnotou. Zvuk chůze se stane "šepotem"

Prohlédněte si:

METÓDA POKLÁDKY ELASTILON®

1. Uložte PE protivlhkostní zábranu na podkladovou podlahu v pásech s překrytím 20-25cm

2. Roztočte ELASTILON přes PE fólii těsně vedle sebe (ELASTILON se nesmí překrývat)

3. Otočte ELASTILON tak, aby ochranná fólie byla na vrchní straně

4. Pokryjte celou plochu podlahy ELASTILONEM, ochranná fólie je na vrchu

5. Stáhněte ochrannou fólii ze samolepící vrstvy o 1 až 2 šířky podlahové desky. Samolepící vrstva je nyní odkrytá.

6. Připravte si náhradní ochrannou fólii a přehněte na polovinu *
 

7. Opatrně položte náhradní ochrannou fólii ohnutou stranou ke zdi

8. Umístění ochranné náhradní fólie je na obrázku
 

9. První řadu podlahy je nyní možné položit na fólii
 

10. Umístěte mezerníky mezi stěnu a podlahu.
Pro naši masivní dubovou podlahu minimálně 18mm.

11. Další řadu podlahy nasuňte na předešlou tak aby byla správně položena, až následně povytáhněte ochrannou fólii před konec šířky parkety, pokud po-vytáhnete fólii více, zatlačte ji zpět pod pero poslední řady podlahy.

12. Odteď můžete uložit několik řad bez mezer až povytáhnete ochrannou fólii mezi podlahou a samolepicí vrstvou.

 

OBECNÉ POŽADAVKY NA INSTALACI

Připravenost podkladu:

Podklady k pokládce musí odpovídat všeobecně uznávaným pravidlům oboru při dodržení VOB, část C, DIN 18 356 ,, Pokládání parketových podlah "Podklady tedy musí být suché, rovné, pevné a čisté. Minerální podklady mohou mít podle měření CM- přístrojem zbytkovou vlhkost maximálně 2 procenta, anhydritové potěry maximálně 0,5 procenta. Nerovnosti podkladu 3 a více milimetrů na první metr a 2 nebo více milimetrů na každý další běžný metr musí vyrovnat v souladu s DIN 18 202, tabulka 3, řádek 4.
Všechny minerální podklady (s výjimkou litého asfaltového potěru) třeba vyložit PE fólií v tloušťce 0,2 milimetru ve formě vaničky a okraje fólií se musí na spojích překrývat nejméně o 20 centimetrů a spoje musí být přelepeny.

U nepodsklepených prostorů a základech, při kterých není zajištěna dostatečná ochrana proti vlhkosti, je třeba položit fólii z umělé hmoty v tloušťce minimálně 1,2 milimetru nebo obdobnou parozábranu. Pásy musí být spolu trvale slepeny a při stěnách vytažené do výšky ve formě vaničky.


Základní podmínky instalace:

Veškerý instalační materiál (parkety, lepidla, parozábranovou podložka) by měl být umístěn do místa instalace minimálně 4 dny před samotnou instalací. Balení parket nerozbalujte. Před pokládkou zkontrolujte, zda balení neobsahuje poškozené parkety. Masivní dubová podlaha je přírodní produkt a proto se mohou jednotlivé díly podlahy barevně a strukturou odlišovat. Pro rovnoměrnější rozdělení barevných a strukturních odchylek doporučujeme před pokládkou promíchat několik (4-6) balení parket. Vhodné podmínky pro pokládku podlahy jsou při pokojové teplotě cca 18- 21 ° C, při relativní vlhkosti vzduchu 55-60%.

Naše podlaha je složena z různých délek parket kvůli umocnění přírodního charakteru podlahy. Je třeba, aby instalatér ukládal parkety v harmonickém mixu krátkých středních a dlouhých dílů, aby se nevyskytovaly v jedné čast místnosti jen dlouhé a jinde jen krátké parkety.

Přehled různých způsobů montáže:

Způsob montáže kvalita náklady náročnost montáže + výhody                        - nevýhody
Celoplošným lepením ***** ***** ***** (jen pro profesinální montáž) + podlahové vytápění + akustika +velké plochy - náklady na lepidlo
Samolepicí systém ELASTILON **** **** **      (jednoduchá montáž) + bez lepení do podkladu + akustika +velké plochy + měkčí došlap - náklady na systém
Housenkové lepení *** *** ***     (středně náročná montáž) + nízké náklady na lepidlo + velké plochy - akustika
Hřebování ** ** **      (jednoduchá montáž, nutný rošt) + nízké náklady - špecifické využití - akustika 
Lepení spoje * * *        (velmi jednoduchá montáž) + nízké náklady - přerušení větší plochy - akustika - vlastnosti plovoucí klik podlahy

 


 

Používáme cookies, abychom Vám mohli poskytnout nejlepší možnou uživatelskou zkušenost.    
Změnit nastavení